Geriatrický pacient

Aj Vášmu spoločníkovi treba splnohodnotiť pokročilý čas. Veď si to zaslúži za lásku ktorú Vám dáva každým dňom svojho a Vášho života.

 Pes a mačka. Náš verný spoločník, miláčik, často krát najlepší kamarát.  Ale ani jemu sa nevyhýba starnutie. S pribúdajúcim vekom aj u nich môžeme pozorovať prejavy rôznych chorôb.

Prečo si všímať svoje zvieratko a príznaky, ktoré naznačujú , že v jeho tele sa dejú zmeny, ktoré môžu byť príznakmi začínajúcich ochorení?

Čím sa skôr choroba začne liečiť, tým predĺžime vek a je väčšia šanca úspešnej terapie, menších následkov a nezanedbateľné sú aj náklady na liečbu, ktoré sú pri včasnej diagnostike menšie.

Čo si všímať na svojom starnúcom (geriatrickom) psíkovi / geriatrickej mačičke?

 • zmenu hmotnosti (či už zvieratko pribralo alebo naopak, schudlo)
 • zmena chutí (raz mu chutí potrava, inokedy nie)
 • zvýšený príjem tekutín, príp. zvýšené močenie
 • problémy s dýchaním, kašeľ
 • zlé trávenie, hnačky, zvracanie
 • menšia chuť na predtým obľúbené aktivity, sklesnutosť, malátnosť
 • obmedzovanie pohybu, odľahčovanie končatiny/končatín
 • zmeny na koži, srsti, v správaní, vo zvykoch, v spánkovom režime

Ako poskytnúť zvieratku maximálnu starostlivosť?

 • pravidelne kontrolovať jeho hmotnosť
 • podávať mu krmivo, ktoré zodpovedá plemenu a veku
 • od 7 rokov je už pokročilý vek čo znamená zmenu kŕmenia ako prevencia možných zdravotných problémov.
 • pravidelne odčervovať, vakcinovať a chrániť ho pred vonkajšími parazitmi
 • pravidelne kontrolovať stav jeho chrupu.

Jeho imunita a kondícia vyšším vekom slabne.

Čím trpia najčastejšie geriatrické zvieratá ?

Ochoreniami srdca, dutiny ústnej, pečene, obličiek a vylučovacieho ústrojenstva, ďalej ochoreniami pohlavných orgánov (prostata, zápal maternice) hormonálnymi poruchami a v neposlednom rade, žiaľ aj nádormi.

Ako nič nepodceniť a zabezpečiť svojmu 4-noháčovi  tú najlepšiu starostlivosť?

Základné vyšetrenia:

 • klinické vyšetrenie( fonendoskopom, prehmataním,…)
 • vyšetrenie krvi hematologické a biochemické – získame informácie o stave pečene, obličiek, kostrového svalstva, pankreasu, ale aj jeho látkovej výmene (všetko u nás na počkanie)
 • vyšetrenie hormónov štítnej žľazy( 5-7 dní)
 • rontgenovým vyšetrením vie zhodnotiť stav a funkčnosť srdcovo – cievneho a dýchacieho systému, ale aj kostrového systému
 • EKG prístrojom posúdi prácu srdiečka Vášho miláčika,
 • vyšetrením pomocou USG prístroja (sono) – dutiny brušnej
 • vyšetrením moču

Spoločnými silami dáme Vášmu spoločníkovi všetko čo potrebuje pre danú chvíľu a vek 🙂