Očkovanie, vakcinácia

Objednajte sa u nás na vakcináciu Vášho zvieratka.

Čo to je vakcinácia?

Vakcináciou si zvieratko vytvára protilátky a tým prevenciu, aby sa s vakcinovanou chorobou nenakazilo, čo sa môže stať v každom aj staršom veku.

Vakcinácia psíka v:

 • 5 týždni veku posilnený titer proti Parvoviróze
 • 8 týždni
  Parvoviróza – P
  Psinka – D
  Parainfluza – Pi
  Hepatitída – H
  Leptospiróza – L
 • 12 – 13 týždni DHPPIL
 • 12 – 16 týždni Besnota
 • 4 mesiaci Borélia ( pri prvej vakcinácii po troch týždňoch preočkovať)

Pri psíkoch citlivých na zápal horných dýchacích ciest prípadne žijúcich vo svorke, alebo blízkosti je potrebné zaočkovať Infekčnú laringo-tracheitídu (kotercový kašeľ).
Možná je aj vakcinácia proti Mykoplazmám – plesniam v prípade problémov s kožou.
Vakcína proti Herpes vírusu v prípade problémov s pôrodom a zabreznutím .

Všetky choroby sa revakcinujú po roku ( každý rok ).

Vakcinácia mačičky v :

 • 8 týždni
  Panleukopénia
  Rhino-tracheitída
  Calcivírus
  Chlamídia
  Leukémia
 • 12 týždni – revakcinácia všetkých chorôb
 • 14 týždni – Besnota

Všetky choroby sa pravidelne revakcinujú po roku ( každý rok)

Vakcinácia zajaca:

 • 8 týždni – Mor a Myxomatóza králikov
 • 12 týždni – Mor a Myxomatóza ( preočkováva každý 1 rok)
 • 14 týždni – Besnota

Čo môžeme očakávať po vakcinácii? (reakcia na vakcínu)
– bolesť v mieste vpichu – mierny opuch
– opuch celého tela , hlavy, očí
– apatia, smútok
– anafylaktická reakcia do 5 minút po očkovaní( upadá do bezvedomia )

V každom prípade treba kontaktovať veterinárneho lekára prekonzultovať daný stav a pomoc.